Category

De Lindeboom | 1992

Duizenden jaren lang gedenkbaar middelpunt
Eeuwenlange krachtbron voor hen vermag te luisteren
Zachtjes ruist de wind door zijn kroon
Hij brengt luwte, rust, ontspanning, bezinning


Zijn honing, voorzien van etherische vluchtigheid
Zijn bloesems hommels verslavend,
stervend uit euforie
Eeuwige ontmoetingsplaats van geliefden
Bloesemwijn speciaal voor het jonge, in meisjes


Zachte boom, lieve boom, geurend in je bloesemtooi
Beschermplaats tegen levensstorm of bliksemflits
Voor menig leven de enige ware overlevingsbron
Ontmoetingsplaats voor hen die hopen
op positief beleven


Een nieuwe god bracht veranderende tijden
Een reïncarnatie uit zaad van zelftransport, de automobiel
Een mineure selfmade god die de geest annexeert
De linde poogt met zoetkleverig sap diens expansie te beletten


Wegebbend ’s mensen’s gevoel voor rust en zielenkracht
De linde moet geveld, uitgeruild voor kaal beton
Voor asfalt, risico, gejaagdheid en …
Vooral voor leegte
Waar koude wind heerst, de lucht van smaak verandert


Bedwelmd baant de verslaafde de weg, gedwee, gevoelsdoof
Als hulpmiddel van zijn heersende god


Pierre Maréchal ©