Category

Democratie van goden

Als het politiek geheim
verbroken wordt,
zal het sluimerende pantheïsme
mensen voegen tot
de democratie van de goden.


Met de rede als eeuwige zon
en bron van een kristalheldere
synthese.
Tussen materieel geluk
en mensenrechten.
Tussen hen en roerende krachten;
dragers van de nonverbale natuur.


Als het politiek geheim
verbroken wordt,
bestaat er slechts één norm.
Het verbond tussen mens
en levende natuur.
En de elkaar tegenkantelende
waarden vervallen dan tot
de diepte van de historische slogan
‘politiek is stammenoorlog
en dat is ons te duur!’


Pierre Maréchal ©