Category

Cocktailsausje | augustus 2005

’t Laatste kledingstuk
gleed van haar af.
Haar lippen vormden
een sensibele kus.
Elders mixte fantasie
de verveelde werkelijkheid.
De kus was ’t cocktailsausje
dat geld opbracht.
De laatste fase van haar act.


Innerlijk roerde haar komaf.
Ademde relativiteit
in haar judaskus.
Ontdekte zo onvolkomenheden
in haar hunkering; lusten
van zelfgenoegzaamheid.


’t Was haar verborgen wereld
dat roerend klanken
in haar adem bracht.
Antigonisten van dat wat
vervlakt.


Pierre Maréchal ©