Category

Gelukzoekers | 31-01-2016

Mensen zijn,
als veel andere levende
wezens, van nature gelukzoekers.
Treden er ergens tekorten op,
dan verhuisden zij naar andere
locaties.


Sinds dat mensen, veelal onder
druk op locaties worden gehouden,
is het moeilijk om weg te komen.
Immers je behoort toe
aan een natie zoals dat heet.
Als je noodzakelijk de natiegronden
moet verlaten of als volk op drift
raakt, is de kans groot
dat je elders ongewenst bent.
De blauwe planeet wordt leeggeroofd,
baart terreur door een overbevolkte mensenwereld


Immers als gedresseerde apen
hebben wij geleerd dat er landsgrenzen zijn.
Van volkeren die zich van anderen
onderscheiden.
Zoals die waar onlangs de technologie ‘master
of the universe’ is geworden.
Als een vorm van collectieve vlucht naar waar
nog grenzen zijn te overschrijden.
Immers mensen zijn gelukzoekers
Van biologisch/ethologische aard.
Vooral daar waar het collectieve of
individuele ego een plaatsje van genoegdoening zoekt.
Inderdaad, vluchten is onthechten,
Vluchten is ook gelukzoeken in als maar
vernieuwende High tech.
Is de behoefte te ontsnappen aan beperkingen.
Vluchten voor je zelf kan niet meer. …


Pierre Maréchal ©