Category

Te denken | 16-06-2011

Het lange voorjaar kende
veel zon,
bezoek aan terrasjes
Planten die verdroogden


Het lange voorjaar,
kende veel zonnedagen,
weinig vlinders in de stadstuintjes


Behoudens in de straten en
op terrassen
Het voorjaar glansde in
haar zonnedagen
In de steden, op de stranden…


Pierre Maréchal ©