Category

Tijd | 2011

Lijkt loos
Suggereren neutrino’s
tijd en seizoenen
vallen samen met
de locatie in het
heelal waar je bent


Afhangend van wendingen,
van bepalende
elementen in de omgeving


Wij roeren in een brei genaamd tijd,
een voortstuwende tijd
Die mensen tot oud vermaakt,
versleten, verdorven, sterfelijk
De drijfveer voor een tocht
Een zoektocht naar tijdloosheid,
eindeloze tijdloosheid…

Pierre Maréchal ©