Category

Zonder titel | 03-07-2006

Om mij heen
de straten
vol mensen
vol blik,
gedachtenloos
als automaten.


Computers,
robotten halen
Homo sapiens in.
e oude natuur
schiep vreemde
nazaten.


De nieuwe orde
kleurt de
pleinen,
de straten,
door man en muis
verlaten.


Alleen nog
lege hoofden,
geschikt voor
implantaten.


Pierre Maréchal ©