Category

Zonder titel | 09-10-2010

Sommige mensen leven als
problematisch
Als in een zich herhalend
mysteriespel
De tijd verandert, oude
gebruiken verliezen slag
na slag
Nog worden versleten
gebruiken opgetuigd
Anderen keren zich af van hun
maatschappij
Nieuwe gedachten ontstaan
als gevolg van vernieuwende
denkwijzen, kennis en mislukte
oplossingen
Winsten op suggesties, gedachten,
feitenloze werkelijkheden
Nieuwe mogelijkheden, nieuwe
banen,
Nieuwe onzekerheden, nieuwe
mislukkingen
Zoveelmensen, zoveel gedachten,
zoveel wanen
Zoveel teveel wensen,
Zoveel teveel mensen
De dynamische mens in een
onuitputtelijk dienend heelal.


Pierre Maréchal ©