Category

Rampenplan | 2003

Een zeebeving roerde de bodem,
beroerde het water.
Lokte woeste golven naar het land.
Tonnen afval, kilometers land
verdwenen in zee.
Hulpeloos was haar schoot.

Duizend kilometer verderop.
Een vulkaan rees uit zijn slaap.
Barstte een vuurfontein,
dreef verhit dampend een ruiker
van nieuw land.
Kaal, blootjong land.

Noë was kapitein van het aardse
schip.
Hield stevig zijn zeemansknuisten
aan ’t roer.
Denkend over de volgende watersnood
verzuchtte hij:
‘Ik zoek een duif, een raaf,
zie al eeuwen niet anders dan meeuwen!’

Een leeuw brulde: ‘Neem dan een ander
draaiboek man
of CD-Rom met rampenplan!”.

Pierre Maréchal ©