Category

De Klok | december 2003

Een klok luidt
Zijn stem, draagt ver
Wat is een klok
zonder klepel?
Meer éénheid?
Zelfstandigheid?

Een klepel beroerd
als een magiër de
onafhankelijke eeuwigheid
van de klok.

Tegelijk verdampen zijn
geluidscodes in de atmosfeer
van de kortstondige tijd.
De tijd van ijle beloften.

Ontkennende beloften,
suggestieve beloften.
Die de illusie van tijd
van vooruitgang opvallend
luidruchtig weergeven.

Zonder tijdloze draagwijdte.
Zonder tijdloze zienswijzen.
Wars van de standvastige
eeuwigheid.

De universele achtergrond
waar klepels hun ontkenning,
hun schreeuwende lotsbestemming
tegenop symboliseren:
DE EEUWIGHEID.

Pierre Maréchal ©