Category

Gedachtenspel | 21-01-2009

Volgens een bepaald gedachtenspel
is er leven na de dood
Op weg naar eeuwige roem
denken velen ‘Wie schrijft die blijft!’
Het verhaal vervolgt dat na het
glas en lood van het fysieke leven
kritische opmerkingen je toch niet meer
raken
Immers voorbij is het avondrood,
vandaar geen ontwaken.
En als je toch voor ‘aap’ komt te staan,
doet het emotioneel niets meer,
je bent immers ontlijft
De tijdstroom brengt bij
voortduren andere werkelijkheden
Dat heeft de geschiedenis ons ingewreven
O.k. ook goed, dit volgens de huidige
stand van zaken

Pierre Maréchal ©