Category

Van de vorm | 12-04-2013

Was het u ook opgevallen?
We leven in een wereld
van vormen
Miljarden vormen als natuur
te zien, te voelen, te
beleven
De industrie zoekt driftig
naar die ene vormgever
Die met zijn toptalent
En toch ook zijn inspiratie
kan niet echt iets toevoegen
aan het aanbod uit het
aardse erfgoed
Al wordt dat menigmaal
gesuggereerd
En zelfs het vervormen is
per definitie de business van water
en wind
Dus daar kunnen wij geen
vormloosheid aantreffen
Wellicht bij iemand die etiquette
aan zijn laars lapt
En zelfs dat is niet nieuw.

Pierre Maréchal ©