Category

De ene duizend-en-een | juli 2001

Zie je wel
dat ik het weet!


Ik was er al
vóórdat de toekomst
zo eigenaardig deed.


Nog voordat naakte apen
zich verkleedden.


Nog voordat goden
als wanen werden versleten.


Ik was er al in alle
vormen.


Als magiër zonder waarden
of normen.


Mijn naam is Neutrino
mét en in massa’s leef ik,


beweeg ik, dartel ik
… als ware ik Scapino.


Zie je wel
dat ik dé ene duizend-en-een
vormen ben.


Die de geschiedenis van
zowel de knecht
als die van de meester ken.


Pierre Maréchal ©


Voorgedragen door Frank Maréchal bij de PoëzieClub op 16-02-2020