Category

Hij zegt zo | 30-09-2009

Zij denkt zus
In ’t land van Meningen
Meningen hebben iets van
vale schijn, doch vóóral van ’t loze
spuien
in oeverloze gedachtestromen
Suggererend: denken, besef of weten


In ’t land van Meningen
Zwerven nut, feit en kundigheid
ergens doelloos langs haar grenzen
Aan ’s lands hoogste top kleeft ’t debat,
’t Hoogste goed van waarheidsbevinden
in een vrije waterloop in wat heet
’t land van Meningen


Pierre Maréchal ©