Over de Stichting

Pierre Maréchal heeft na zijn overlijden veel geschreven stukken nagelaten zowel op het gebied van natuur en milieu als op het gebied van poëzie.
Teksten, manuscripten, gedichten, etc. wat door zijn overlijden achter gesloten deuren dreigt te blijven liggen. Doodzonde!
Om dat te voorkomen heeft Frank Maréchal, de zoon van Pierre, een stichting opgericht op 14 februari 2019, de dag dat Pierre 73 jaar zou zijn geworden. Frank vindt het van belang dat Pierre’s werk openbaar blijft voor iedereen die erin geïnteresseerd is.

De website www.spima.nl van de stichting zal als portaal dienen om u inzicht te geven wat er allemaal door Pierre geschreven is, echter vergt dit de nodige tijd om dit beschikbaar te maken. De stichting is voortdurend bezig de beschikbare informatie uit te breiden en te verdiepen.

Indien u iets heeft, teksten, foto’s, etc. wat wellicht relevant is voor het archief van Stichting Pierre Maréchal, dan houdt de stichting zich hiervoor aanbevolen. U kunt dan contact opnemen door een e-mail te sturen naar aanvraag@spima.nl.

Wilt u iets publiceren van Pierre of iets over Pierre? Vul dan het contactformulier in!