Category

Stilzwijgend

Stilzwijgend
Als ik luister
naar de dag van morgen,
is het stil.

Als ik morgen
de dag van vandaag
beluister,
doe ik dat uit vrije wil.

Als ik luister
naar de dag van overmorgen,
zwijgt de tijd.

Zelfs als ik morgen
daar de gehele dag aan wijd.

Pierre Maréchal ©

Gepubliceerd in de Poethement in S-Plaza periodiek van de PoëzieClub Eindhoven, jaargang 4, 17 mei 2020, volgnummer 039