Tijd | 2011Tijd | 2011

Lijkt loosSuggereren neutrino’stijd en seizoenenvallen samen metde locatie in hetheelal waar je bent Afhangend van wendingen,van bepalendeelementen in de omgeving Wij roeren in een brei genaamd tijd,een voortstuwende tijdDie mensen tot oud vermaakt,versleten, verdorven, sterfelijkDe drijfveer voor een tochtEen zoektocht naar tijdloosheid,eindeloze tijdloosheid… Pierre Maréchal ©

Continue Reading....Continue Reading....

VlinderblauwVlinderblauw

Licht nerveus fladdert een vlinderin mijn buik,ongelijkmatig en naar gelang destromen van het gevoelsbewegen. plots een duik,waarachtig, daar een hotspot.er lokt een heuse vlinderstruik en daar, nog een vlinder en nog een… er dwarrelt een complete vlinderdanseen Sint Vitisdans van gedwongenluchtigheid,van vlinderlicht van stil opstijgendesymmetrie, azuur opkleurende luchten perspectief in het vooruitzicht. Vanwaar komt die […]

Continue Reading....Continue Reading....

Ritme van Verschillen | 05-01-2010Ritme van Verschillen | 05-01-2010

Ze zeggen; dat vrouwen ontspannentijdens het beluisteren vankroatische pop Ze zeggen;    mannen krijgen een shottestosteron bij het horenvan westerse rock Ze stellen;     Dames kicken op latinMuzikale triggers voormiscommunicatie Voor verdeelde gratieVoor roet in de slurfVan zoiets als emancipatiehiphop Ze zeggen;    Rock brengt het mannenlijfIn een bad vol muzikale sop Ze zouden stressen bij het aanhoren […]

Continue Reading....Continue Reading....

Schoonheid | 2002Schoonheid | 2002

Schoonheid was slechtsDe aanzetVoor een druppel dichtersbloed.Met fantasieën over bloemen En bijtjes, ergens in een onberoerd bed. Schoonheid doorbrak een grens,Was het naakte middel,Verpakt als ’n homeopatischeWens.Als zichtbaar kleurende waarheid. Als poeszachte aaibaarheid. Schoonheid poneerde het kaderVan verwachtingen.In het besef van bevrijdingErgens in de genadeloze tijd.Die ontkennend wacht op hetEne woord van afscheid.Waardoor woorden van […]

Continue Reading....Continue Reading....

Op de korrelOp de korrel

Hotsen en springendreunende tonen enhoempa-muziekmet polonaises en tussenhet vele klinken, heb je zedé luide kelen en de velealaafs. Carnavalvierders volgenal proostend hun zelfgekozen prins,breeduit, goedlachs en slaafs. De sleutel van het Eindhovensekneuterstadje is aan hem overgegevenen de pinten en borrelsdoen B & W en naaste statusstreversvan Regent tot wolkenkrabberhoogtezweven. Want lachen, gieren en brullen willen […]

Continue Reading....Continue Reading....