Category

Zonder titel | 27-01-2009

Een invallende nacht
kan hevig zijn, gewenst
geheimzinnig of gewoon
In alle gevallen zwijgt
het zonlicht
Steeds vaker grijpend
naar het kunstlicht;
loze creativiteit
waarvoor men zwicht.


Neplicht bedoeld
om spinnend duister
in te korten
Omzeilend het uitspansel’s
tweede gezicht
Wezens van het tropisch oer
mijden lange nachten,
de luidruchtige kilte van
hun boventoon


Miljoenen hersencellen
smeken om eeuwige verlichting
wars van het stardom klevend
aan Rembrandt’s nachtwacht.


Pierre Maréchal ©