Category

Dodelijk ‘Verlicht’ | 20-04-2008

Blikkend over zijn
eigen verte
de Philips Lampentoren.
Icoon van de Nieuwe
Zakelijkheid.
Een tovermagneet voor
philipsreclame
die Eindhoven tot Lichtstad
verhief


Weinig gehoord en nergens
vermeld,
de levens die vele duizenden
trekvogels hier jaarlijks
verloren.
Zodra zij in voor- en najaar
getrouw langs zwijgzame
hemelsporen
gevangen werden
in het schreeuwend licht
van scorend zelfingenomenheid.
Van ijdele gezagsdragers; hun
nastreven van het industriële monomane.
Die de moeder van Eindhovens
regio,
degradeerde tot straatmadelief


Pierre Maréchal ©