Category

Hypergrafie | 03-07-2005

Vreemd volk
dichters,
schrijvers
Zij vallen op
als klaprozen
en korenbloemen
tussen onafzienbare
velden
van economisch
gepotentieerd
voetvolk


Het volk zou lijden
aan schrijversblokkaden
Een soort ijzeren gordijn
ergens in diepe
breinspelonken
dat hen van schrijversdwang
bevrijdde


Het geeft te denken;
creativiteit als uiting
van een genetisch foutje


Met als resultaat;
Verbazing en verwondering
oproepende
kunstgeschiedenis
En fans aan elke vinger
Dit alles ontstaan vanwege een
stokoud weeffoutje.


Pierre Maréchal ©


Conform onderzoek van dee Neurologie Alice Flaherty