Category

Kruipend, sluipend, scheuren… | 20-10-2003

Kruipend, sluipend, scheuren
sociaal-culturele kaders uiteen
Hun wortels raakten ondervoed
toen het maskergezicht de code
individualisering inbracht


Gedachtig zijn confraters van
het economisch gewin
werden winstverhogende arbeiders
ingehuurd en gehuisvest
Hun cultuur, geloof en gebruiken
voor lief genomen
Wij gaan multicultureel werd op
het pluche afgesproken
Integratie beloofd, opinie gedoofd


Sociaal-culturele kaders signaleren
uiteendrijvend verschillen en …
Verschil om het verschil
Als rasambivalent riep het maskergezicht
om: ‘De maatschappij dat ben jij!’
De geïndividualiseerde burger
verantwoordelijk stellend voor de zelf
veroorzaakte wederzijdse onrust
Onderwijl champagne met krentenbrood
scorend
bij zijn confraters
En de burgerij, mag zwemmen in stroom van
onafzienbare averij.


Pierre Maréchal ©