Category

GESCHONDEN NORMEN | 28-3-2003

Shell produceert
geen olie,
onze aarde wel én meer dan dat.
IBM produceert
geen communicatie,
levende wezens wel én meer dan dat.
Een rijstboer produceert
geen rijst,
zijn planten wel én meer dan dat.
Een veeboer produceert
geen voedselvlees,
zijn dieren wel én meer dan dat.
De aarde leeft mét
haar aardwezens.
Deelt met hen haar zonneënergie
én meer dan dat.

Bureaucratisering, supermachten,
multinational en
manifesteren zich in iconiserende
vormen van technologie,
bureaucratische dogmatieken,
wetenschappelijkheden,
globaliserende utopiën.
Schenden sociale normen.
Liegen de bevroren rede van het
minimaliseren.
Stralen kaalkoude logica.

Logica waar vrijheid synoniem is
aan kristaliserende machten.
De ongenaakbare wereld van
dictatoriale macht, behebt met
gevoelloze ratio als verheven idool.

Miljoenen mensen, triljoenen aardwezens
huilen dagelijks tranen in machteloosheid.
Voelen de uitgeholde tijden doden.
Dag in dag uit, nacht in nacht uit.
Zoeken diep in hun innerlijk
de logica van de zon, van de aarde.
De sensaties van sociale diversiteit.
Van participatie én meer dan dat.

Pierre Maréchal © 28-3-2003