Category

NU-TIJD | 18-10-2009

Passie, talent, creativiteit, zorgzaamheid
Talenten ontsprongen uit ’s werelds
evolutionaire aard
Opborrelende levensbehoeften bij
borelingen van Homo sapiens,
de zelfbenoemde Wijze Mens


Behoeften die worden uitgebuit
tot ingrediënten voor
economische slagvelden,
avonturerende charlatans,
en commerciële goudzoekers
Bij herhaling terugvallend op verslempte
oeroude wereldvisies


Door tijden heen liep de weg van ’t her naar der
‘t Nu lonkt naar triomf van meer dan toen
en onbezonnen morgengloed
Scheppende krachten spelen geen rol in een
wereld waar de top vlagt met
gecriminaliseerde pluriformiteit en money first
De natuur vergeven
De eigen soort om ’t even
De planeet leeggeroofd
Reikend naar een exclusieve toekomt op
de maan of mars


Geleerd gezegd
Interspecifieke concurrentie
Da’s in vertaling uitbuiten,
culturele diversiteit verliezen en….
waardenarme politiek bedrijven
Slechtvallend onder tot randvolk weggeschreven
kunst- en cultuurdragende
minderheden,
verwordingen van de zogenaamde
Wijze Mens.


Pierre Maréchal ©